COMPROMÍS AMB LA QUALITAT

SEGURETAT S.M. ALCARRÀS sempre treballa sota uns estàndards de qualitat elevats, amb els quals poder satisfer en tot moment les necessitats dels seus clients.

DESCARREGAR EL CERTIFICATActualment, i en aquesta mateixa línia d'actuació, tots els membres de SEGURETAT S.M. ALCARRÀS tenen plena consciència que la qualitat és un repte constant que mai acaba i que s'ha de retroalimentar contínuament.

SEGURETAT S.M. ALCARRÀS adopta per a la gestió dels seus sistemes de la qualitat un model basat en processos segons l'establert a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 i disposa de la seva política i compromís en referència a la qualitat dels serveis disposats.

Amb aquesta declaració, SEGURETAT S.M. ALCARRÀS mostra la seva voluntat d'adquirir públicament un compromís de gestió en qualitat. La gestió de la qualitat dins d'aquesta organització s'estén com un procés continuat que parteix d'uns requisits de clients per a aconseguir la seva satisfacció, complint amb la missió demanada i dins del marc legal establert.

Descarregar certificat

ORIENTACIÓ AL CLIENT


A SEGURETAT S.M. ALCARRÀS s'evidencia la constant orientació al client amb l'objectiu d'aumentar contínuament la seva satisfacció.

La gestió de SEGURETAT S.M. ALCARRÀS està plenament enfocada a la satisfacció dels seus clients. Amb aquest esperit es capten les necessitats dels seus clients i després de donar resposta, retroalimenta el procés amb l'objectiu de millorar contínuament la qualitat i els serveis.